Plac zabaw

Dla maluchów, by urozmaicić im okres przerwy w podróży mamy przygotowane specjalne miejsce - plac zabaw.

 

  

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLACU ZABAW
1. Plac przeznaczony do zabaw dla dzieci od 3 do 7 lat przebywających pod opieką osób dorosłych w godzinach od 9:00 do 19:00.

 

2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem i wykonywać tylko te ćwiczenia do których zostały zaprojektowane.

 

3. Na terenie Placu Gier i Zabaw zakazuje się:

 • korzystania z urządzeń przez osoby nieupoważnione – dotyczy zarówno przestrzegania przedziału wiekowego jak i faktu
 • przebywania na terenie osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków i zaistniałych z tego powodu wypadków
 • niszczenia urządzeń zabawowych i korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem na skutek czego następują uszkodzenia urządzeń bądź wypadki stanowiące zagrożenie zdrowia użytkowników
 • korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń, z których korzystanie utrudnia bądź uniemożliwia im posiadane schorzenie lub upośledzenie
 • zaśmiecania terenu
 • wprowadzania psów i kotów bądź innych zwierząt stanowiących zagrożenie dla korzystających z placu, zanieczyszczających teren lub pozostawianie ich bez opieki na terenie placu zabaw
 • jazdy na rowerach i innych pojazdach bądź pozostawianie ich w otoczeniu urządzeń stanowiąc zagrożenie dla korzystających z nich
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawianie ich na terenie placu bądź na urządzeniach i w ich otoczeniu
 • rozpalania ognia
 • postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystanie jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeśli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez pojedyncze osoby bądź w odpowiedniej kolejności
 • spożywania na terenie placu zabaw i w jego najbliższym otoczeniu napojów alkoholowych i palenia tytoniu
 • spożywania posiłków na urządzeniach bądź w trakcie wykonywania ćwiczeń, pozostawiania resztek pokarmów jak i opakowań od nich na urządzeniach bądź w ich otoczeniu powodując tym samym zagrożenie wystąpienia wypadku innych uczestników zabaw
 • przebywania na placu po zapadnięciu zmroku i w okresach kiedy plac jest nieczynny lub wykonywane są na nim jakiekolwiek prace remontowe, w przypadku wystąpienia ośnieżenia lub oblodzenia urządzeń lub tez kiedy stwierdzono bezpośrednie uszkodzenia jakiegoś urządzenia

4. Korzystających z palcu zabaw uprasza się o zachowanie porządku i poszanowanie zieleni.


5. Właściciel placu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie zastosowania się do zaleceń i instrukcji oraz ogólnych przepisów porządkowych.

 

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniających inwestycje w zrównoważone rybołówstwo „ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZEZ UTWARDZENIE, BUDOWĘ ALTAN, PLACU ZABAW DLA DZIECI ORAZ OGRODZENIA NA POTRZEBY TURYSTYCZNE”.